Monday, December 7, 2009

අwl kavi...සබද

Saturday, December 5, 2009

අහුලාගත් අwl kavi

අහුලාගත් අwl kavi

අහුලාගත් අwl kavi

Wednesday, December 2, 2009

අහුලාගත් අwl art

Saturday, November 28, 2009

අහුලාගත් අwl kavi

Friday, November 27, 2009

අwl kavi...

Saturday, November 21, 2009

අwl kavi...

Sunday, November 15, 2009

අwl kavi...

Saturday, November 14, 2009

අහුලාගත් අwl kavi

අහුලාගත් අwl kavi

Tuesday, November 10, 2009

අwl kavi...

Monday, November 9, 2009

අහුලාගත් අwl kavi

අහුලාගත් අwl kavi

Sunday, November 8, 2009

අහුලාගත් අwl kavi

Saturday, November 7, 2009

අwl kavi...

Sunday, November 1, 2009

අwl kavi..

Saturday, October 31, 2009

අwl kavi...

Wednesday, October 28, 2009

අwl kavi

අwl kavi...

Tuesday, October 27, 2009

අහුලාගත් අwl kavi

Monday, October 26, 2009

අහුලාගත් අwl art

Friday, October 23, 2009

අwl kavi...

අwl kavi...

Thursday, October 22, 2009

අwl kavi...හිනාව

Wednesday, October 21, 2009

අහුලාගත් අwl kavi

Sunday, October 18, 2009

අwl kavi.. hotel 75

Friday, October 16, 2009

අwl kavi කවිය සහ කවියා


Thursday, October 15, 2009

අwl kavi


Wednesday, October 14, 2009

අwl kavi

l,lg by; oS m%pdrl uq,ia:dkhg tjlg isá wdKavqfõ uerhka myrÿka wjia:dfõ fkdÿjd isá fidhqrl= isys ù fuu mnÿu f.;sks¡¡¡¡¡

අwl kavi